Gårdssäkerhet

Studsmatta eller lekutrustning

Vi är väldigt restriktiva när det gäller pooler, lekutrustning och studsmattor på gårdarna eftersom vi månar om säkerheten för dig som hyresgäst och så långt möjligt vill undvika olyckor. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta. Allt som sätts upp ute på våra fastighetsgårdar ska därför godkännas av oss.

Grilla inte på balkongen

Eftersom grillning kan vara brandfarligt är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Dessutom kan matoset vara väldigt störande för grannarna som bor i närheten. El-grill är den enda grilltyp som är tillåten att använda när du grillar på balkongen.

Grilla på gården

Många av våra gårdar har särskilda grill- och uteplatser där du kan ställa din grill. Om det inte finns någon på din gård, tänk på att placera grillen så långt ifrån huset som möjligt så att rök och matos inte stör andra. På grund av brandrisken ska man inte tömma askan ur grillen förrän dagen efter så att det är helt säkert att glöden har slocknat.