När du flyttar ut

 

Tänk på

Att alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, såsom dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, mm skall finnas i lägenheten.

Att lägenheten skall vara väl städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen.

Att dekaler och kontaktpapper skall vara borttagna.

Besiktning

Kontakta oss i god tid för bokning av besiktning.

Besiktning görs för att konstatera lägenhetens skick, städning och att återställande åtgärder vidtagits.

Besiktning utförs normalt när lägenheten är tom.

Om inte annan överenskommelse träffas med oss skall åtgärderna därför ha vidtagits före besiktning. Skulle du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttning tvingas vi debitera dig kostnaderna för iordningställandet.

Nycklar

Kom ihåg att alla nycklar som hör till lägenheten skall återlämnas till oss senast kl 12.00 avflyttningsdagen.